Edukacja

Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku kształci w następujących zawodach (plan na rok 2019/2020):

TECHNIK INFORMATYK – cztery klasy

(2 dla absolwentów gimnazjum, 2 dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, w tym jedna w zawodzie technik programista)

TECHNIK AUTOMATYK – dwie klasy

(1 dla absolwentów gimnazjum, 1 dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej)

TECHNIK ELEKTRONIK – dwie klasy

(1 dla absolwentów gimnazjum, 1 dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej)

TECHNIK PROGRAMISTA

(jedna klasa - czekamy na decyzję MEN w sprawie zatwierdzenia zawodu)

TECHNIK TELEINFORMATYK – cztery klasy

(2 dla absolwentów gimnazjum, 2 dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej)


We wszystkich klasach przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym są:
matematyka i fizyka