Oferta » Firma Symulacyjna

FIRMA SYMULACYJNA I-EM


Firma Symulacyjna jest miejscem praktycznego kształcenia uczniów w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Istotą działalności firmy jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje czy to biurowe czy handlowe są identyczne z pracami prawdziwej firmy. Jedynie towar i pieniądz są fikcyjne, jednak stanowią one podstawę wszystkich operacji gospodarczych. Praktyka w firmie symulacyjnej pozwala na zrozumienie i rozpoznanie kompleksowych procesów i zależności handlowych, przy czym popełnione błędy nie pociągają za sobą realnych strat gospodarczych.
Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie firmy symulacyjnej I-EM.