Oferta » Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpostawowych i ponagimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 - informacje MEN

 

REKRUTACJA 2019/2020

 

 

Kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610) określa m.in. sposób przeliczania kryteriów rekrutacji na punkty, w tym kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej:

 

§ 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

 

 

RANKING MATURALNY TECHNIKÓW