Oferta » Rekrutacja

Informacje na temat rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 można uzyskać w punkcie informacyjnym Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

 

st. wizytator Marzena Lipka

Wydział Rozwoju Edukacji

81-472 Gdynia, ul. Legionów 130

pokój nr 126

email: reformaedukacji@kuratorium.gda.pl

tel. 58, 669 34 29

tel. 58, 669-34-12

fax 58, 669-34-01

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610) określa m.in. sposób przeliczania kryteriów rekrutacji na punkty, w tym kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej:

 

§ 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.