Oferta » Rekrutacja » Kryteria Przyjęć

Kryteria przyjęć kandydatów do Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

na rok szkolny 2019/2020

 

opracowano na podstawie:

 

  • art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);

 

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586);

 

  • Zarządzenie nr 4 /2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020

 

 

Uwaga! Aktualizacja z 15 maja 2019 r.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza kolejne zmiany - prosimy na bieżąco śledzić stronę.

 

Pobierz

pdf

Regulamin rekrutacji_GIM_15.05.2019

pdf

Regulamin rekrutacji_SP_15.05.2019