Oferta » Zawody

We wszystkich zawodach przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym są:

matematyka

fizyka

 

 

TECHNIK INFORMATYK – jedna klasa, w której kształcenie odbywa się we współpracy z firmami: AplittKainos

 

TECHNIK PROGRAMISTA - jedna klasa

 

TECHNIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ – klasa, w której kształcenie odbywa się we współpracy z firmami: LOTOS, STESAR, Kazbi oraz z Politechniką Gdańską

 

TECHNIK ELEKTRONIK – klasa, w której kształcenie odbywa się we współpracy z firmami: SATEL i Assel  oraz z Politechniką Gdańską

 

TECHNIK TELEINFORMATYK – dwie klasy, w których kształcenie odbywa się we współpracy z firmami: Intel,  Sevenet, Sprint, DGT oraz z Politechniką Gdańską

 

 

  IMG 621