Oferta » Zawody » Automatyk

TECHNIK AUTOMATYK
 

Klasa 1e  - Proces kształcenia odbywać się będzie przy współpracy z  Politechniką Gdańską i firmami branżowymi: LOTOS, STESAR, SIMEX, Endress & Hauser, Emerson, Kazbi

 

Automatyka to dziedzina techniki zajmująca się wykonywaniem, uruchamianiem, konserwacją i eksploatacją instalacji przemysłowych, a także programowaniem i wykorzystaniem sterowników programowalnych w tworzeniu automatycznej linii produkcyjnej. Programy nauczania dla tego zawodu zostały przygotowane we współpracy z pracodawcami, którzy objęli klasę swoim patronatem. Zdobycie kwalifikacji w zakresie automatyki przemysłowej daje szansę na otrzymanie atrakcyjnej pracy związanej z nowymi technologiami już po ukończeniu naszej szkoły. Dzięki zdobytej wiedzy można m.in. założyć własną działalność gospodarczą i wykonywać samodzielne systemy automatyki lub pracować jako technik (konserwator) instalacji automatyki przemysłowej.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • projektowania i budowania, konfigurowania i uruchamiania oraz eksploatowania i konserwacji instalacji,

 • programowania sterowników programowalnych,

 • nowoczesnego sterowania systemami opartymi na technologii światłowodowej,

 • lutowania przewlekanego, powierzchniowego SMD oraz BGA,

Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

 • korzysta z bardzo dobrze wyposażonych pracowni (pracuje na nowoczesnym sprzęcie dostarczanym przez regionalne firmy branżowe – LOTOS, KAZBI, SIMEX),

 • ma możliwość odbycia wakacyjnych staży w wybranych zakładach województwa pomorskiego,

 • uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Gdańskiej i firm współpracujących,

 • ma możliwość uczestnictwa w Akademii CISCO i zdobywania certyfikatów,

 • uzyskuje dostęp do bezpłatnego licencjonowanego oprogramowania Microsoft,

 • może uzyskać certyfikat nabycia umiejętności praktycznych,

 • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

EE.17. – Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej,

EE.18. – Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej,

i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika automatyka.