Oferta » Zawody » Automatyk

TECHNIK AUTOMATYK

klasa 1e

współpraca:

Politechnika Gdańska, LOTOS Serwis, STESAR,

Endress & Hauser, Emerson

 

Automatyka to dziedzina techniki zajmująca się wykonywaniem, uruchamianiem, konserwacją i eksploatacją instalacji przemysłowych, a także programowaniem i wykorzystaniem sterowników programowalnych w tworzeniu automatycznej linii produkcyjnej. Programy nauczania dla tego zawodu zostały przygotowane we współpracy z pracodawcami, którzy objęli klasę swoim patronatem. Zdobycie kwalifikacji w zakresie automatyki przemysłowej daje szansę na otrzymanie atrakcyjnej pracy związanej z nowymi technologiami już po ukończeniu naszej szkoły. Dzięki zdobytej wiedzy można m.in. założyć własną działalność gospodarczą i wykonywać samodzielne systemy automatyki lub pracować jako technik (konserwator) instalacji automatyki przemysłowej.

 

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • Projektowania, budowania, konfigurowania, uruchamiania oraz eksploatowania i konserwowania instalacji automatyki przemysłowej,
 • programowania sterowników programowalnych,
 • nowoczesnego sterowania systemami opartymi na technologii światłowodowej,
 • lutowania przewlekanego, powierzchniowego SMD oraz BGA,

Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

 • korzysta z bardzo dobrze wyposażonych pracowni (pracuje na nowoczesnym sprzęcie dostarczanym przez regionalne firmy branżowe – LOTOS Serwis, KAZBI, SIMEX),
 • ma możliwość odbycia wakacyjnych praktyk w wybranych zakładach województwa pomorskiego,
 • uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Gdańskiej,
 • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

 

Uczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe:

 

technikum 4-letnie (po gimnazjum)

EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Zadania zawodowe:

 1. montaż urządzeń i instalacji automatyki;
 2. uruchamianie urządzeń i instalacji automatyki;
 3. obsługa urządzeń i instalacji automatyki;
 4. przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń i instalacji automatyki;
 5. diagnostyka i remonty urządzeń i instalacji automatyki.

 

technikum 5-letnie (po szkole podstawowej)

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Zadania zawodowe:

1. w zakresie kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej:

1)        montowanie układów automatyki przemysłowej;
2)        uruchamianie układów automatyki przemysłowej;
3)        obsługa układów automatyki przemysłowej

2. w zakresie kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej:

1)    organizowanie prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej;

2)    wykonywanie czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej;

3)    wykonywanie czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.