Oferta » Zawody » Elektronik

TECHNIK ELEKTRONIK

Klasa 1f  - Proces kształcenia odbywać się będzie przy współpracy z  Politechniką Gdańską i firmami branżowymi: SATEL, ASSEL, BIALL, RADMOR, DAREKON

Elektronika to dziedzina techniki obejmująca analizę działania obwodów elektronicznych, urządzeń oraz wykonywanie, konserwację i eksploatację instalacji, m.in. telewizyjnych (satelitarnych, naziemnych i kablowych), alarmowych, komputerowych oraz automatyki przemysłowej. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w firmach elektronicznych lub zakładać własną działalność gospodarczą i samodzielnie wykonywać systemy instalacyjne.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

  • projektowania, budowania, konserwacji i eksploatacji instalacji: systemów sygnalizacji włamania i napadu (alarmy) oraz systemów kontroli dostępu, telewizji dozorowej, inteligentnego budynku KNX, sieci komputerowych, automatyki przemysłowej, telewizji cyfrowej (naziemnej i satelitarnej) oraz analogowej (kablowej), domofonowej.
  • lutowania przewlekanego, powierzchniowego SMD oraz BGA,
  • projektowania i realizacji systemów audiowizualnych.

Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

  • pracuje na nowoczesnym sprzęcie dostarczanym przez regionalne firmy branżowe – Telkom-Telmor, Vector, Vectra, TK Chopin,  SATEL, RADMOR, BIALL, DAREKON,
  • korzysta z  nowoczesnych  pracowni,  rozwijając  swoje zdolności w czasie zajęć dodatkowych m.in. z zakresu: grafiki komputerowej, robotyki, radiokomunikacji, programowania,
  • ma możliwość odbycia wakacyjnych staży w wybranych zakładach województwa pomorskiego,
  • ma możliwość uczestnictwa w Akademii CISCO i zdobywania certyfikatów,
  • uzyskuje dostęp do bezpłatnego licencjonowanego oprogramowania Microsoft,
  • może uzyskać certyfikat nabycia umiejętności praktycznych,
  • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

 

Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.22.  Eksploatacja urządzeń elektronicznych

i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika elektronika.