Oferta » Zawody » Elektronik

TECHNIK ELEKTRONIK

klasa 1f

współpraca: Politechnika Gdańska, SATEL, ASSEL, TELKOM-TELMOR, BIALL, TK CHOPIN,  DAREKON

 

Elektronika to dziedzina techniki obejmująca analizę działania obwodów elektronicznych, urządzeń oraz wykonywanie, konserwację i eksploatację instalacji, m.in. kontroli dostępu, telewizyjnych (satelitarnych, naziemnych i kablowych), dozorowych, alarmowych i komputerowych. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w firmach elektronicznych lub zakładać własną działalność gospodarczą i samodzielnie wykonywać systemy instalacyjne. Klasa elektroniczna jest wspierana przez następujące firmy, organizacje i uczelnie: SATEL, BIALL, RADMOR, DAREKON, Telkom-Telmor, PIKE, Assel, Politechnika Gdańska.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • projektowania, budowania, konserwacji i eksploatacji instalacji:

- systemów sygnalizacji włamania i napadu (alarmy) oraz systemów kontroli dostępu,

- telewizji dozorowej,

- inteligentnego budynku KNX,

- sieci komputerowych,

-  telewizji naziemnej i satelitarnej oraz kablowej,

-  domofonowej.

 • lutowania przewlekanego, powierzchniowego SMD oraz BGA,
 • projektowania i realizacji systemów audiowizualnych.

Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

 • pracuje na nowoczesnym sprzęcie dostarczanym przez regionalne firmy branżowe – Telkom-Telmor, Vector, Vectra, TK Chopin, SATEL, RADMOR, BIALL, Darekon,
 • uzyskuje dostęp do bezpłatnego licencjonowanego oprogramowania Microsoft,
 • ma możliwość odbycia wakacyjnych praktyk w wybranych zakładach województwa pomorskiego,
 • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

 

 

Uczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe:

 

technikum 4-letnie (po gimnazjum)

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Zadania zawodowe:

 1. montowanie i uruchamianie elementów, układów i urządzeń elektronicznych;
 2. wykonywanie instalacji i instalowanie urządzeń elektronicznych;
 3. użytkowanie instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;
 4. konserwowanie i naprawa instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.

 

technikum 5-letnie (po szkole podstawowej)

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Zadania zawodowe:

1. w zakresie kwalifikacji ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych:

1)        montowanie elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych;

2)        wykonywanie instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych;

3)        uruchamianie układów i instalacji elektronicznych;

4)        demontowanie i przygotowanie do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych;

2. w zakresie kwalifikacji ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych:

1)        użytkowanie instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;

2)        konserwowanie i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych