Oferta » Zawody » programista

TECHNIK PROGRAMISTA

klasa 1c

współpraca: w trakcie ustalania

 

Technicy programiści są przygotowani do pracy w zespole programistów, jako wsparcie w realizacji zadań programistycznych i testowania oprogramowania. Jest to zawód wymagający logicznego rozumowania, analitycznego myślenia, umiejętności planowania, dobrej pamięci, dokładności, samodzielności i umiejętności pracy w zespole. Programowanie to dziedzina informatyki, która zmienia się wraz z ewolucją sprzętu i myśli informatycznej. Dlatego  przygotowujemy przyszłych programistów nie tylko do ciągłego aktywnego doskonalenia swoich umiejętności, ale także do nauki zupełnie nowych technik i języków programowania. Nabywają oni umiejętność pracy indywidualnej, przy wykonywaniu złożonych projektów, oraz pracy w zespole pod kierunkiem lidera. 

 

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania zastępujących zadań zawodowych w zakresie:

 1. przygotowywania szczegółowych algorytmów i analizy działania aplikacji;
 2. tworzenia, wykorzystywania i obsługi struktur danych;
 3. tworzenia i wykorzystywania baz danych w aplikacjach
 4. tworzenia aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania;
 5. testowania aplikacji w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji;
 6. tworzenia dokumentacji oprogramowania oraz tworzenia instrukcji obsługi dla użytkowników;
 7. instalowania i uruchamiania aplikacji;
 8. konserwacji i modyfikacji kodu aplikacji.

Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

 • ma możliwość uczestniczenia w akademii CISCO i zdobywania certyfikatów
 • uzyskuje dostęp do bezpłatnego licencjonowanego oprogramowania Microsof
 • ma możliwość odbycia wakacyjnych praktyk w wybranych zakładach województwa pomorskiego,
 • uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez pracowników firm współpracujących ze szkołą,
 • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

 

Uczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe:

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Zadania zawodowe:

1. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

1)         tworzenie i administracja stronami internetowymi;

2)         tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych;

3)         programowanie aplikacji internetowych;

4)         tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią.

2. w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

projektowanie, programowanie i testowanie

1)      zaawansowanych aplikacji webowych;

2)      projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;

3)      projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.