Oferta » Zawody » Szerokopasmowej komunikacji elektrycznej

TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Klasa 1g  - proces kształcenia odbywać się będzie przy współpracy z firmami branżowymi: TVP 3 Gdańsk, Telkom-Telmor, Vector, Vectra, TK CHOPIN, PIKE

Szerokopasmowa Komunikacja Elektroniczna to dziedzina techniki i nauki zajmująca się wykonywaniem, konserwacją i eksploatacją instalacji telewizyjnych (satelitarnych, kablowych i naziemnych). W struktury instalacji telewizyjnych zaliczyć należy także okablowanie światłowodowe w celu przesyłania sygnałów przez telewizyjnych operatorów kablowych. Programy nauczania zostały przygotowane we współpracy z pracodawcami, którzy objęli klasę swoim patronatem. Zawód technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej stanowi szansę na atrakcyjną pracę związaną z nowymi technologiami już po ukończeniu naszej szkoły. Dzięki zdobytej wiedzy można m.in. założyć własną działalność gospodarczą i wykonywać samodzielne systemy telewizyjne lub pracować jako technik (konserwator) instalacji telewizyjnej w obiektach.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • projektowania, budowania, konfigurowania, eksploatowania, konserwacji i instalacji systemów telewizji naziemnej,
 • montażu systemów telewizji cyfrowej, analogowej oraz dozorowej, opartych na technologiach kablowych najnowszych generacji,
 • montażu i uruchamiania instalacji telewizji satelitarnej,
 • sieci internetowych opartych na technologii DOCSIS,
 • nowoczesnej sieci telewizji kablowej i satelitarnej opartej na technologii światłowodowej fiber-deep,
 • lutowania przewlekanego, powierzchniowego SMD oraz BGA.

Ponadto w trakcie kształcenia:

 • korzysta z bardzo dobrze wyposażonych pracowni (pracuje na nowoczesnym sprzęcie dostarczanym przez regionalne firmy branżowe) – Telkom-Telmor, Vector, Vectra, TK CHOPIN,
 • ma możliwość odbycia wakacyjnych staży w wybranych zakładach województwa pomorskiego,
 • ma możliwość uczestnictwa w Akademii CISCO i zdobywania certyfikatów,
 • uzyskuje dostęp do bezpłatnego licencjonowanego oprogramowania Microsoft,
 • może uzyskać certyfikat nabycia umiejętności praktycznych,
 • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej,

EE.20.  Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.