Oferta » Zawody » Technik Informatyk

Klasa 1a,1b, 1c, 1d  – Proces kształcenia odbywać się będzie przy współpracy z firmami branżowymi: APLITT, KAINOS, SPARTEZ

Informatyka jest zawodem łączącym wiedzę z różnych obszarów technologii informacyjnej, pozwalającym dynamicznie wkroczyć na współczesny rynek pracy i na nim zaistnieć. Informatyków potrzebują firmy posiadające własną bazę komputerową: banki, urzędy, firmy z branży medialnej i telekomunikacyjnej, szkoły i uczelnie oraz przedsiębiorstwa specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością - można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana technologia IT. Możliwości zatrudnienia rosną wraz ze wzrostem informatyzacji gospodarki.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • składania i konfiguracji systemów komputerowych,
 • projektowania i instalowania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania nimi,
 • projektowania bazy danych i zarządzania nią,
 • tworzenia aplikacji internetowych i zabezpieczeń systemów komputerowych,
 • tworzenia stron internetowych oraz administrowania nimi.

 Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

 • uczestniczy w różnych formach szkoleń organizowanych przez PG,
 • korzysta  z  nowoczesnych  pracowni,  rozwijając swoje zdolności w czasie zajęć dodatkowych z zakresu: grafiki komputerowej, robotyki, radiokomunikacji, programowania,
 • ma możliwość odbycia wakacyjnych staży w wybranych zakładach województwa pomorskiego,
 • ma możliwość uczestnictwa w Akademii CISCO i zdobywania certyfikatów,
 • uzyskuje dostęp do bezpłatnego licencjonowanego oprogramowania Microsoft,
 • może uzyskać certyfikat nabycia umiejętności praktycznych,
 • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych,

i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom technika informatyka.