Oferta » Zawody » Teleinformatyk

TECHNIK TELEINFORMATYK

klasa 1g, 1h

współpraca:

Uniwersytet Morski w Gdyni, INTEL, SEVENET,

SLICAN, DGT, SPRINT , PALO ALTO

 

Teleinformatyka wykorzystuje metody i narzędzia informatyki w telekomunikacji oraz najnowocześniejsze osiągnięcia telekomunikacji w informatyce. Uczniowie uzyskują wiedzę z zakresu: technologii informatycznych oraz architektury komputerów, elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, technologii LAN/WAN, telefonii cyfrowej oraz serwerów telekomunikacyjnych różnych firm. Zawód technik teleinformatyk stanowi szansę na atrakcyjną pracę bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Stanowi również doskonałą podstawę do kontynuowania nauki na studiach technicznych. Klasy teleinformatyczne wspierają następujące firmy i uczelnie: INTEL, Politechnika Gdańska, SEVENET, SLICAN, DGT, SPRINT.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • projektowania, budowy i obsługi sieci komputerowych w tym sieci rozległych,
 • montażu łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej,
 • obsługi urządzeń LAN/WAN, konfiguracji i obsługi serwerów telekomunikacyjnych,
 • czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej.

Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

 • korzysta z profesjonalnych pracowni wyposażonych przez firmy patronackie (DGT, Sprint, Slican, SEVENET, INTEL),
 • uczestniczy w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów firm patronackich,
 • ma możliwość uczestniczenia w Akademii CISCO i zdobywania certyfikatów,
 • może odkrywać i rozwijać swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

Uczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe:

 

technikum 4-letnie (po gimnazjum)

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Zadania zawodowe:

 1. instalowanie, uruchamianie i utrzymanie terminali i sieci dostępowych;
 2. wykonywanie i utrzymanie sieci komputerowych;
 3. montowanie i eksploatacja cyfrowych systemów transmisji danych;
 4. instalowanie i eksploatacja systemów głosowej transmisji danych;
 5. administrowanie sieciami i systemami teleinformatycznymi.

 

technikum 5-letnie (po szkole podstawowej)

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

INF.08. Eksploatacja, konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Zadania zawodowe:

1. w zakresie kwalifikacji INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi:

2)       wdrażanie i eksploatowanie systemów komputerowych;

3)       montowanie okablowanie strukturalne lokalnych sieci komputerowych;

4)       instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieci lokalnej;

5)       wdrażanie i eksploatowanie sieciowych systemów operacyjnych wraz z usługami lokalizowania i usuwania awarii w sieciach lokalnych.

2. w zakresie kwalifikacji INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi:

1)       montowanie i konfigurowanie sieci komutacyjnych;

2)       wdrażanie i utrzymanie abonenckich systemów głosowych;

3)       montowanie torów transmisyjnych sieci rozległych;

4)       instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieci rozległych;

5)       administrowanie i diagnozowanie sieci rozległych;

6)       wdrażanie i eksploatowanie systemów transmisji danych.

 

 

 

KIERUNEK

 

 

KLASA

 

Proces kształcenia odbywać się będzie przy współpracy  Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i firm branżowych:

 

 

MINIMALNE PROGI PUNKTOWE

 

 

Technik informatyk

 

1 a - G

 

 

 

APLITT, KAINOS, SPARTEZ

 

 

90

1 b - G

 

Technik automatyk

 

1 e - G

 

Politechnika Gdańska, LOTOS -  SERVICE, STESAR, SIMEX,

Endress & Hauser, Emerson, Kazbi

 

 

90

 

Technik elektronik

 

1 f- G

 

Politechnika Gdańska, SATEL, ASSEL, TELKOM – TELMOR, BIALL, TK CHOPIN, RADMOR, DAREKON

 

 

 

90

 

 

Technik teleinformatyk

 

 

1 h - G

 

Uniwersytet Morski w Gdyni, INTEL, ORANGE, SEVENET,

SLICAN, DGT, SPRINT , PALO ALTO

 

 

 

90

 

1i - G