Uczeń » Rok szkolny 2018/19 » Spotkania z Rodzicami

Spotkania wychowawców z rodzicami odbywają się w poniedziałki w wyznaczonych salach (informacja o przydzielonych salach znajduje się przy portierni i przy sekretariacie).

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

2018/2019

 

 

10 września 2018 r.

  • spotkanie organizacyjne (zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole i z wymaganiami edukacyjnymi)

 

 

17 grudnia 2018 r.

  •  spotkanie śródroczne (informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych)

 

 

17 kwietnia 2019 r.

  • spotkanie informacyjne (informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniów klas czwartych)

 

 

17 12 czerwca 2019 r.

  • spotkanie podsumowujące (informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych)

 


W dniach spotkań z rodzicami wszyscy nauczyciele pełnią dyżury konsultacyjne w godzinach 16.30-18.30 (przydział sal w gablocie przy sekretariacie).