Uczeń » Rok szkolny 2019/20 » Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie obejmuje następujące kwalifikacje:

 

technik teleinformatyk

  • EE.10 - Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

  • EE.11 - Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowym

 

 

technik informatyk

  • EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

  • EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

 

technik elektronik

  • EE.03 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

  • EE.22 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

 

technik automatyk

  • EE.17 – Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

  • EE.18 – Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

 

 

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

  • EE.19 – Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej,kablowej i naziemnej

  • EE.20 – Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych