Uczeń » Rok szkolny 2019/20 » Harmonogram roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego

2019/2020

 

30.08.2019 r. Założenie dokumentacji na nowy rok szkolny
02.09.2019 r. Inauguracja roku szkolnego
06.09.2019 r. Giełda podręczników
09.09.2019 r. Rada Pedagogiczna. Spotkanie nauczycieli z rodzicami
do 15.09.2019 r. Przeprowadzenie testów diagnostycznych dla klas pierwszych i przekazanie wyników przewodniczącym zespołów przedmiotowych
04.10.2019 r. Dzień Patrona Szkoły – Konkurs Wiedzy o Patronie oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych/ Łączność z mundurem/DEN
12.11.2019 r. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
13.12.2019 r. (do godz. 15:00) Wystawienie propozycji ocen śródrocznych
16.12.2019 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Spotkanie nauczycieli z rodzicami wszystkich typów szkół
18.12.2019 r. (do godz. 15:00) Wystawienie ocen śródrocznych
19.12.2019 r. (godz. 11.45)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

20.12.2019 r. (godz. 7.30)

Analityczna Rada Pedagogiczna

20.12.2019 r. (godz. 12.00)

Spotkania klasowe

23.12-31.12.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

02-03.01.2019 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
10.01.2020 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla osób niebędących członkami ZN
13.01-26.01.2020 r. Ferie zimowe
marzec 2020 r. Konferencja branżowa w ramach Tygodnia Zawodowca
marzec 2020 r./sobota Dzień otwarty w ramach Tygodnia Zawodowca
09.04-14.04.2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
20.04.2020 r. (do godz. 15:00) Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach czwartych
20.04.2020 r. Rada Pedagogiczna. Spotkanie nauczycieli z rodzicami wszystkich klas
21.04.2020 r. (do godz. 15:00) Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych
22.04.2020 r. (godz. 11.45) Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
24.04.2020 r. Uroczyste zakończenie szkoły
04.05.2020 r.05.05.2020 r.06.05.2020 r. Egzamin maturalny – część pisemna: język polski, matematyka, język angielski. Dni wolne od zajęć dydaktycznych – szkolenie Rady Pedagogicznej
12.06.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
do 19.06.2020 r. (do godz. 15:00) Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach 1-3
22.06.2020 r. Rada Pedagogiczna. Spotkanie z rodzicami
23.06.2020 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dzień sportu
24.06.2020 r. (do godz. 15:00) Wystawienie ocen rocznych w klasach 1-3
24.06.2020 r. (godz. 16:00) Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
26.06.2020 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
29-30.06. 2020 r. Porządkowanie i archiwizacja dokumentów. Podsumowanie roku szkolnego – spotkania zespołów przedmiotowych. Złożenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania)
01.07. 2020 r. Analityczna Rada Pedagogiczna

 03.07. 2020 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

25.08.2020 r.

Egzamin maturalny – termin poprawkowy

25-28.08.2020 r.

Przygotowanie przez nauczycieli sal i dokumentacji do pracy w nowym roku szkolnym
25-27.08.2020 r. Egzaminy poprawkowe
28.08. 2020 r. Spotkania zespołów przedmiotowych i problemowo-zadaniowych
31.08.2020 r. Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczącej organizacji roku szkolnego 2020/20201– złożenie dokumentacji na nowy rok szkolny

 

UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie po ukazaniu się komunikatów MEN oraz CKE

 

* Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego:

02, 03 stycznia – szkoleniowa RP

10 stycznia – egzamin zawodowy, szkoleniowa RP

4, 5, 6 maja – egzamin maturalny, szkoleniowa RP

12 czerwca – piątek po święcie