Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego wraz z załącznikami znajdują się na stronie:

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

Harmonogram egzaminów ustnych i pisemnych oraz przydział sal znajdują się w gablotach przy barze szkolnym w łączniku między budynkami A i B (laboratorium)

 

 

Absolwent (od roku 2016) obowiązkowo przystępuje do:

 

  1. dwóch egzaminów w części ustnej ‎

  2. czterech egzaminów w części pisemnej.

 

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 

  1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎

  2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

 

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 

  1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

  2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

  3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

  4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

 

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

 

UWAGA!!

Absolwenci technikum i technikum uzupełniającego, którzy ukończyli szkołę w latach 2005-2015, przystępują do egzaminu w starej formule do 2020 r.

 

 

Pobierz

pdf

Harmonogram egzaminu maturalnego

docx

Deklaracja maturalna

pdf

Deklaracja maturalna_wzór

pdf

Informacja o organizacji egzaminu maturalnego

pdf

Komunikat w sprawie dostosowań

pdf

Komunikat w sprawie egzaminu z informatyki

pdf

Komunikat w sprawie przyborów pomocniczych na egza

pdf

Tematy prezentacji maturalnej_stara formuła