Uczeń » Rok szkolny 2019/20 » Ubezpieczenia NNW

Szanowni Państwo,

informuję, iż w ubezpieczeniu grupowym zawartym na rzecz uczniów Zespołu Szkół Łącznościw Gdańsku Ubezpieczającym jest Stowarzyszenie PRO EDU. Szkoła nie może być stroną umowy. Jedyną możliwością zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia było wykorzystanie w tym celu Stowarzyszenia PROEDU. Dzięki grupowemu ubezpieczeniu wynegocjowaliśmy o wiele atrakcyjniejszy zakres i składki niż w przypadku indywidualnego ubezpieczenia. Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne.

 

Ubezpieczonymi mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia, dlatego niezbędne jest podpisanie przez ubezpieczonego (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni) deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia oraz wszystkich wymaganych oświadczeń. Na liście Ubezpieczonych może się znaleźć wyłącznie osoba, która podpisała deklarację i opłaciła składkę.

 

Jednocześnie informuję, iż  ubezpieczający w imieniu uczniów rodzice oraz uczniowie pełnoletni przystępujący do ubezpieczenia są „członkami wspierającymi”. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia PROEDU członek wspierający nie ma obowiązku ponoszenia jakichkolwiek nakładów. Jedynym  kosztem, jaki ponosi, jest opłacenie składki ubezpieczeniowej.

 

Pozdrawiam

Grażyna Szmurło

Główny Specjalista w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22

Oddział w Gdańsku ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk

 

 

Ubezpieczenie NNW

 

Wariant I

20 000 zł

Składka za osobę

35,00 zł (bez wyczynowego uprawiania sportu)

Wariant II

50 000 zł

Składka za osobę

88,00 zł (bez wyczynowego uprawiania sportu)

   

 

  • Uczeń / rodzic chcący przystąpić do ubezpieczenia loguje się na stronę

https://klient.interrisk.pl/eduplusonline
(nie ma możliwości opłacenia składki za pośrednictwem szkoły)

  • Podaje ID klienta: kygxq
  • Wybiera wariant ubezpieczenia 1 lub 2

(UWAGA! ubezpieczenie ze sportem wyczynowym lub bez)

  • Wypełnia dane, podając adres e-mail

(na adres zostanie przesłane potwierdzenie ubezpieczenia)

  • Opłaca składkę przez system płatniczy
  • W ciągu kilku minut otrzymuje potwierdzenie o przystąpieniu do ubezpieczenia

 

image4

 

Pobierz

pdf

Klauzula informacyjna

pdf

Oferta wirtualna