RCKiK – krwiodawstwo (koordynatorka szkolna p. E. Sadłek) – podczas trzech akcji krew oddało kilkadziesiąt osób, pobrano kilkadziesiąt litrów krwi.
DKMS – (opiekunka p. K. Kowalczyk) – zarejestrowano 36 nowych dawców szpiku
Zbiórka na schronisko PROMYK – sprzedaż ciasta w ramach promocji ZSŁ (opiekunki p. P. Gałązka, p. E. Sadłek)
Mikołaj z Łosiem (opiekunka p. A. Dadasiewiczowa) kilka klas zebrało 222 czekolady dla dzieci z Podskalki. Najsłodszą klasą została 4d.
X Areopag Młodych - Patriotyzm w XXI wieku (organizatorzy - grupa uczniów pod opieką p. M. Przytarskiej, p. E. Gajowiak, p. A. Krefty – Udział wzięło kilkunastu uczniów różnych klas ZSŁ oraz kilkudziesięciu uczniów z innych trójmiejskich szkół, zaproszeni goście (m.in. Lary Ugwu)
Szlachetna Paczka – uczniowie klasy 3c pod opieką p. K. Kłos, P. Gałązka przygotowali paczkę dla potrzebującej rodziny
Pomoc dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci – klasa 4b