RCKiK – krwiodawstwo (koordynatorka szkolna p. E. Sadłek) – podczas dwóch akcji krew oddało kilkadziesiąt osób, pobrano kilkadziesiąt litrów krwi.

 

Zbiórka na schronisko PROMYK i wyjazdy do schroniska (opiekunki p. E. Sadłek, p. K. Kowalczyk, p. P. Gałązka,) – zaangażowało się kilkadziesiąt osób, kilkunastu wolontariuszy odwiedziło schronisko.

 

Finał WOŚP (opiekunka p. P. Gałązka) – wzięło udział 11 osób, zebrano 11 tysięcy złotych

 

Mikołaj z Łosiem (opiekunka p. A. Dadasiewiczowa) uczniowie klas:1i G, 1iSP i 2d zebrali 1049 czekolad i przekazali je Stowarzyszeniu "Sanitas"

 

Szlachetna Paczka – 30 uczniów pod opieką p. H. Przybyłowskiej-Citko i p. E. Gajowiak przygotowali paczki dla potrzebujących rodzin,

 

Pomoc dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci „Tumbo” (koordynatorka p. J. Piechowiak) – przeprowadzono zbiórkę w szkole

 

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska – Jakub Kuras z 2b został członkiem Rady