Oferta » Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

kontakt:

rekrutacja@zsl.gda.pl

 

 

UWAGA!

 

Kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737)

określa m.in. sposób przeliczania kryteriów rekrutacji na punkty, w tym kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej:

 

§ 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

 

Ósmoklasisto!

Specjalnie dla Ciebie mamy nową stronę promo.zsl.gda.pl! wejdź i poznaj bliżej naszą ofertę na rok szkolny 2021/2022.