Oferta » Rekrutacja » Badania

WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO KANDYDATA NA UCZNIA

Technikum Nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

(rok szkolny 2021/2022)

 

1. Badanie zostanie przeprowadzone przez:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gdańskie Centrum Zdrowia sp. z o. o.
Nowy Port ul. Oliwska 62 po telefonicznej rejestracji :

58 342 33 29

58 342 33 62

58 342 33 04.

2. Na badanie należy zabrać:
Ważne skierowanie wystawione przez Zespół Szkół Łączności.
Skierowania można odebrać od dnia 06.08.2021 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 9:00-13:00.

  • Bilans zdrowia wystawionego przez szkołę podstawową.
  • Karta zdrowia ze szkoły podstawowej.
  • Podczas badania wymagana jest obecność rodzica albo opiekuna prawnego
  • (wymagany dokument potwierdzający powierzenie opieki nad nieletnim).

 

3. Lekarz może zlecić w uzasadnionych przypadkach dodatkowe badania.
Koszt dodatkowego badania obciąża rodzica bądź opiekuna prawnego badanego.

 

4. Badaniu należy się poddać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2021 r.

5. Zaświadczenie wydane przez lekarza należy złożyć w sekretariacie szkoły
do dnia 03.09. 2021 r.