Oferta » Zawody » robotyk

TECHNIK ROBOTYKI

klasa 1g

współpraca: Politechnika Gdańska, APISystems, ASTOR, KES MACHINE, KAZBI, STESAR, NOWA TEPRO, Tepro

 

             Technik robotyki jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości. Istotnymi składnikami robotyki  są mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka. Zakres poznawanych przez uczniów zagadnień jest szeroki; nabywają oni wiedzę i umiejętności zarówno z mechaniki, jak i elektrotechniki, elektroniki, a także programowania. Zawód technik robotyki odpowiada na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Wychodzi naprzeciw zarówno potrzebom rynku pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, dobrze płatnego i cenionego przez pracodawców zawodu.

 

 

            Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

  • budowania konstrukcji mechanicznych robotów i montażu osprzętu elektrycznego,
  • programowania i obsługiwania robotów przemysłowych,
  • organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów,
  • planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną,
  • nowoczesnego sterowania systemami opartymi na technologii światłowodowej.

 

Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

  • korzysta z bardzo dobrze wyposażonych pracowni (pracuje na nowoczesnym sprzęcie dostarczanym przez regionalne firmy branżowe – APISystems, ASTOR, KES Machine, Tepro, Kazbi, Stesar),
  • ma możliwość odbycia wakacyjnych praktyk w wybranych zakładach województwa pomorskiego,
  • uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Gdańskiej,
  • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

 

Uczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe:

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

 

Zadania zawodowe:

1. w zakresie kwalifikacji ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki:

1)        montowanie konstrukcji mechanicznych robotów;

2)        montowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

2. w zakresie kwalifikacji ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki:

1)    uruchamianie i obsługiwanie układów pneumatycznych i elektropneumatycznych;

2)    obsługiwanie robotów przemysłowych i urządzeń współpracujących;

3)    programowanie robotów przemysłowych;

4)    robotyzacja procesów produkcyjnych.

 

Ósmoklasisto!

Specjalnie dla Ciebie mamy nową stronę promo.zsl.gda.pl! wejdź i poznaj bliżej naszą ofertę na rok szkolny 2021/2022.