Oferta » Zawody » Technik Informatyk

TECHNIK INFORMATYK

Klasa 1a,  1b

współpraca: APLITT SA , KAINOS, SEVENET, DGT

 

            Informatyka jest zawodem łączącym wiedzę z różnych obszarów technologii informacyjnej, pozwalającym dynamicznie wkroczyć na współczesny rynek pracy i na nim zaistnieć. Informatyków potrzebują firmy posiadające własną bazę komputerową: banki, urzędy, firmy z branży medialnej i telekomunikacyjnej, szkoły i uczelnie oraz przedsiębiorstwa specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością - można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana technologia IT. Możliwości zatrudnienia rosną wraz ze wzrostem informatyzacji gospodarki.

            Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • składania i konfiguracji systemów komputerowych,
 • projektowania i instalowania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania nimi,
 • projektowania bazy danych i zarządzania nią,
 • tworzenia aplikacji internetowych i zabezpieczeń systemów komputerowych,
 • tworzenia stron internetowych oraz administrowania nimi.

 

Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

 • uczestniczy w różnych formach szkoleń organizowanych przez Politechnikę Gdańską,
 • ma możliwość uczestnictwa w Akademii CISCO i zdobywania certyfikatów,
 • korzysta z nowoczesnych pracowni,
 • ma możliwość odbycia wakacyjnych praktyk w wybranych zakładach województwa pomorskiego,
 • uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez pracowników firm współpracujących ze szkołą,
 • odkrywa i rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć prowadzonych w ZSŁ.

 

 

Uczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Zadania zawodowe:

1. w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

1)        przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

2)        administrowanie systemami operacyjnymi;

3)        serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej;

4)        przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej;

2. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

1)        tworzenie i administracja stronami internetowymi;

2)        tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych;

3)        programowanie aplikacji internetowych;

4)        tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią.

 

Ósmoklasisto!

Specjalnie dla Ciebie mamy nową stronę promo.zsl.gda.pl! wejdź i poznaj bliżej naszą ofertę na rok szkolny 2021/2022.