Oferta » Zawody » Teleinformatyk

TECHNIK TELEINFORMATYK

klasa 1h, 1i

współpraca: Uniwersytet Morski w Gdyni,  SLICAN,  PALO ALTO, SSD, DGT, PLATAN

 

INTEL i SPRINT (zintegrowane systemy mikrokomputerowe i mikroprocesorowe), SEVENET (serwery telekomunikacyjne, switching i routing, rozszerzone bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, biometria w teleinformatyce),

DGT (zintegrowane serwery telekomunikacyjne, switching i routing)

 

Teleinformatyka wykorzystuje metody i narzędzia informatyki w telekomunikacji oraz najnowocześniejsze osiągnięcia telekomunikacji w informatyce. Uczniowie uzyskują wiedzę z zakresu: technologii informatycznych oraz architektury komputerów, elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, technologii LAN/WAN, telefonii cyfrowej oraz serwerów telekomunikacyjnych różnych firm. Zawód technik teleinformatyk stanowi szansę na atrakcyjną pracę bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Stanowi również doskonałą podstawę do kontynuowania nauki na studiach technicznych. Klasy teleinformatyczne wspierają następujące firmy i uczelnie: INTEL, Politechnika Gdańska, SEVENET, SLICAN, DGT, SPRINT.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

  • projektowania, budowy i obsługi sieci komputerowych w tym sieci rozległych,
  • montażu łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej,
  • obsługi urządzeń LAN/WAN, konfiguracji i obsługi serwerów telekomunikacyjnych,
  • czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej.

Ponadto uczeń w trakcie kształcenia:

  • korzysta z profesjonalnych pracowni wyposażonych przez firmy patronackie (DGT, Sprint, Slican, SEVENET, INTEL),
  • uczestniczy w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów firm patronackich,
  • ma możliwość uczestniczenia w Akademii CISCO i zdobywania certyfikatów,
  • może odkrywać i rozwijać swoje zdolności artystyczne, sportowe i techniczne w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

Uczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe:

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie   

             systemami operacyjnymi

INF.08. Eksploatacja, konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

 

Zadania zawodowe:

1. w zakresie kwalifikacji INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi:

2)       wdrażanie i eksploatowanie systemów komputerowych;

3)       montowanie okablowanie strukturalne lokalnych sieci komputerowych;

4)       instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieci lokalnej;

5)       wdrażanie i eksploatowanie sieciowych systemów operacyjnych wraz z usługami lokalizowania i usuwania awarii w sieciach lokalnych.

2. w zakresie kwalifikacji INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi:

1)       montowanie i konfigurowanie sieci komutacyjnych;

2)       wdrażanie i utrzymanie abonenckich systemów głosowych;

3)       montowanie torów transmisyjnych sieci rozległych;

4)       instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieci rozległych;

5)       administrowanie i diagnozowanie sieci rozległych;

6)       wdrażanie i eksploatowanie systemów transmisji danych.

 

Ósmoklasisto!

Specjalnie dla Ciebie mamy nową stronę promo.zsl.gda.pl! wejdź i poznaj bliżej naszą ofertę na rok szkolny 2021/2022.