Uczeń » Rok szkolny 2020/21 » Spotkania z Rodzicami

Spotkania wychowawców z rodzicami odbywają się w poniedziałki w wyznaczonych salach (informacja o przydzielonych salach znajduje się przy portierni i przy sekretariacie).

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

2020/2021

 

 

7 września 2020 r. godz. 17.00

  • spotkanie organizacyjne (zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole i z wymaganiami edukacyjnymi)

 

 

...............

  •  spotkanie śródroczne (informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych)

 

 

.....................

  • spotkanie informacyjne (informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniów klas czwartych)

 

 

..........................

  • spotkanie podsumowujące (informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych)

 


W dniach spotkań z rodzicami wszyscy nauczyciele pełnią dyżury konsultacyjne w godzinach 16.30-18.30 (przydział sal w gablocie przy sekretariacie).