Uczeń » Rok szkolny 2019/20 » Rada rodziców

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI


im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
ul. Podwale Staromiejskie 51/52
80-845 Gdańsk

 

nr rachunku:
78 1320 1120 2440 0299 2000 0001
Bank Pocztowy o/Gdańsk
ul. Grunwaldzka 46
Gdańsk Wrzeszcz

 

 

 

Uchwała Rady Rodziców Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

z dnia 10.09.2018 r.


w sprawie wyboru Prezydium i Komisji rewizyjnej Rady Rodziców

Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców z dnia 18.09.2017 roku Rada Rodziców postanawia:


              § 1

 

Zatwierdzić skład Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku:

przewodniczący – Dorota Łabasiewicz

zastępca przewodniczącego – Lidia Dąbrowska

sekretarz – Aneta Specylak

 

§ 2

Zatwierdzić skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku:

Beata Kubiak

Dagmara Czapkowska

Magdalena Chmielewska

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia