Uczeń » Rok szkolny 2019/20 » Rada rodziców

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI


im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
ul. Podwale Staromiejskie 51/52
80-845 Gdańsk

 

nr rachunku:
78 1320 1120 2440 0299 2000 0001
Bank Pocztowy o/Gdańsk
ul. Grunwaldzka 46
Gdańsk Wrzeszcz

 

 

 

Uchwała Nr    1/2019/2020

Rady Rodziców Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

z dnia 11.09.2019 r.
w sprawie wyboru Prezydium i Komisji rewizyjnej Rady Rodziców

Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców z dnia 18.09.2017 roku

Rada Rodziców postanawia:


              § 1

Zatwierdzić skład Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w składzie:

  1. przewodniczący – Dorota Łabasiewicz
  2. z – ca przewodniczącego – Monika Fliss
  3. sekretarz – Helena Draganik

 

§ 2

Zatwierdzić skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej
w Gdańsku
w składzie:

  1. komisja rewizyjna – Magdalena Chmielewska

  2. komisja rewizyjna – Dagmara Czapkowska

  3. komisja rewizyjna – Tomasz Urbański

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Pobierz

pdf

Interrisk owu OC os2. fiz. przy EDU Plus OWU 2019

pdf

Interrisk Inf dodatkowe2

pdf

Interrisk OWU EDU Plus 2019 6

pdf

Interrisk NNW ZSLGdansk 2020