O nas » Dokumenty » Procedury

W szkole obowiązują następujące procedury:

 

  1. Procedura oceniania zachowania
  2. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  3. Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych
  4. Procedura udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  5. Procedura pomocy dziecku krzywdzonemu
  6. Procedura uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego

Pobierz

pdf

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

pdf

Procedur oceniania zachowania

pdf

Instrukcja ppp

pdf

Procedura uzyskiwania zwolnienia z wf

pdf

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagog