Olimpiada Wiedzy Technicznej- 9 uczniów z klas 4c, 3c i 3e dostało się do etapu okręgowego, finalistą OWT został  Rafał Baranowski z kl. 4c - zajął 17. Miejsce

Międzyszkolny Konkurs dla Szkół Elektronicznych z Województwa Pomorskiego:

2 miejsce – Radosław Jurkiewicz i Marek Elbanowski

4 miejsce – Adrian Janowski i Remigiusz Kempa

R-bot 2017- II zawody robotów mobilnych młodzieży szkolnej o mistrzostwo Gdyni: KĄT PÓŁPROSTY: LEGO line follower - 2.miejsce- D.Lamcha, M.Downar-Zapolski, M.Skobieś

R-bot 2017- II zawody robotów mobilnych młodzieży szkolnej o mistrzostwo Gdyni: KĄT PROSTY: LEGO line follower - 3.miejsce- - D.Lamcha, M.Downar-Zapolski, M.Skobieś