stypendia Prezydenta Miasta Gdańska dla szczególnie uzdolnionych (za osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014)

- Igor Marciniak - 3c

 

stypendium Prezesa Rady Ministrów

- Wojciech Sowiński 4 a

stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woj.pomorskiego:


- Celina Derra I a
- Paweł Regosz I b
- Radosław Suszek I c