O nas » Dokumenty » Regulaminy szkolne

W szkole obowiązują następujące regulaminy:

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej
 2. Regulamin Rady Rodziców
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 4. Regulamin laboratorium
 5. Regulamin pracowni praktycznej nauki zawodu
 6. Regulamin korzystania z boiska szkolnego
 7. Regulamin organizacji praktyki zawodowej
 8. Regulamin biblioteki
 9. Regulamin organizacji wycieczek
 10. Regulamin studniówki
 11. Regulamin przyznawania uczniom stypendiów i pomocy materialnej
 12. Regulaminy konkursów dla wyróżniających się uczniów

2

 

     
 
     
     
     
     
     
     
     

Pobierz

pdf

Regulamin RP

pdf

Regulamin Rady Rodziców

pdf

Regulamin SU

pdf

Regulamin dyzurow nauczycieli

pdf

Regulamin pracowni szkolenia praktycznego

pdf

Regulamin laboratorium

pdf

Regulamin organizacji i przebiegu praktyki zawodow

pdf

Regulamin organizacji wycieczek

pdf

Regulamin studniowki

pdf

Regulamin biblioteki

pdf

Regulamin przyznawania uczniom stypendiów i pomocy

pdf

Regulamin monitoringu wizyjnego

pdf

Regulamin konkursu im. J. Wozniaka

pdf

Regulamin konkursu Fundacja Rozwoju

pdf

Regulamin konkursu Młodzi naukowcy

pdf

Regulamin konkursu RR Najlepszy uczen

pdf

Regulamin konkursu Primus inter pares

pdf

Regulamin konkursu im. P. Piechowiaka

pdf

Regulamin konkursu Noblesse oblige

pdf

Regulamin konkursu im. B. Lagi

pdf

Regulamin konkursu im. Z. Canowieckiego

pdf

Regulamin konkursu Prezesa Fundacji Rozwoju ZSL

pdf

Regulamin konkursu im. Patryka Flissa

pdf

Regulamin konkursu im. M. Hartmana

pdf

Regulamin konkursu DGT

pdf

Regulamin konkursu SEVENET

pdf

Regulamin konkursu Stesar

pdf

Regulamin konkusu D. Kusmierczyka