Damian Strojek współautorm książki do nauki zawodu

Magdalena Tyszer

Powrót do aktualności

Pamiątkową książkę do nauki przedmiotów zawodowych z dedykacją "ZARZĄDZANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI W PROGRAMIE PACKET TRACER - Wiadomości podstawowe" wręczył pani Dyrektor Jadwidze Piechowiak jej współautor, Damian Strojek, uczeń klasy czwartej w zawodzie technik teleinformatyk. To nie jest jego ostatnia pozycja książkowa powstała we współpracy z zespołem, w skład którego wchodzi również nauczyciel ZSŁ, p. Jerzy Kluczewski. Damian będzie także uczestniczył w tworzeniu programu nauczania praktyk zawodowych dla zawodu technik teleinformatyk

Galeria