Uczeń » Rok szkolny 2020/21 » Harmonogram roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego

2020/2021

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie po ukazaniu się komunikatów MEN oraz CKE

 

* Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego:

02, 03 stycznia – szkoleniowa RP

10 stycznia – egzamin zawodowy, szkoleniowa RP

4, 5, 6 maja 8,9,10 czerwca – egzamin maturalny, szkoleniowa RP

12 czerwca – piątek po święcie