Absolwent » Egzaminy » Stara formuła » Komunikaty

Komunikat dla absolwentów

Absolwenci ZSŁ, którzy zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu zawodowego powinni złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2015 r.

Pobierz

pdf

deklaracja egzamin zawodowy