Szukasz pomocy?

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku tel. 58 349 46 90/ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR (NZOZ) gdanskporadnia@monar.org

 

Ośrodek Terapii dla dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych (PZOZ)
tel.: 58 347 89 30

 

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
tel./fax 58 320 02 56
tel. interwencyjny 058 320 44 04

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
tel. 58 342 31 50

 

Centrum Interwencji Kryzysowej PCK
Poradnia Rodzinna - Zespół Psychologicznego Wspierania Rodziny
tel.: 58 511 01 21 i 22

 

Poradnia dla Młodzieży “Impuls”
797 133 123

 

Antynarkotykowy Telefon Zaufania
tel.: 801 199 990

 

Telefon zaufania Fundacja Dzieci Niczyje
tel.: 116 111

 

NIEBIESKA LINIA
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel.: 801 12 00 02

 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
tel. 58 322 29 00

 

Wydział Rozwoju Społecznego UMG
tel. 58 323 67 27

 

Poradnia PP nr 3
58 301-07-21