Rada rodziców » Fundusze Rady Rodziców

Ze względów logistycznych zalecaną formą opłaty składki jest przelew na konto Rady Rodziców o numerze: 21 1240 5400 1111 0010 9960 5330 (Bank Pekao S.A.)

 

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa. 

 

Przypominamy, że optymalna wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 20 zł miesięcznie.

 

Przypominamy, że optymalna wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 20 zł miesięcznie.

Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej.


To dzięki naszym wpłatom młodzież w trudnej sytuacji materialnej może liczyć na posiłek w szkole (opłacamy obiady dla tych uczniów), paczkę na święta czy ciepłe buty i kurtkę na zimę. Dzięki nam w szkole działają koła zainteresowań, uczniowie dostają nagrody za osiągniecia i aktywność na rzecz szkoły, organizowane są konkursy, turnieje, zawody. Kupujemy lektury i książki do biblioteki szkolnej. Finansujemy np.kupno cukierków na Mikołajki dla wszystkich uczniów. Proszę również pamietać, że na koniec roku szkolnego część pieniędzy zwracana jest klasom, w zależności od wysokości wpłat na Radę Rodziców w danym oddziale. Jednym słowem, wszystko co my rodzice wpłacamy wraca do dzieci.


Osoby w trudnej sytuacji materialnej prosimy o kontakt z p.Anią Borowiak - przewodniczącą Rady Rodziców.


Oczekujemy na wszelkie Państwa uwagi i sugestie. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą prosimy o kontakt.