Rada rodziców » Fundusze Rady Rodziców

Ze względów logistycznych zalecaną formą opłaty składki jest przelew na konto Rady Rodziców o numerze:
21 1240 5400 1111 0010 9960 5330
W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa.
Przypominamy, że optymalna wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 20 zł miesięcznie.
Osoby w trudnej sytuacji materialnej prosimy o kontakt z Przewodniczącą RR.
 
Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej, takie jak: koła zainteresowań, nagrody dla uczniów, konkursy wewnątrzszkolne, wyjazdy na konkursy, zawody i konferencje, ale również dożywianie oraz zasiłki losowe dla uczniów.
Bardzo liczymy na Państwa wsparcie, które pomoże uczniom poszerzyć zdobytą wiedzę oraz rozwinąć zdolności i zainteresowania.
Oczekujemy na wszelkie Państwa uwagi i sugestie. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą prosimy o kontakt z Prezydium Rady Rodziców.