Uczeń » Rok szkolny 2023/24 » Egzamin zawodowy

klasy I 2019-2023/24

 

technik informatyk

 

Nazwa kwalifikacji
po 8-letniej SP
po gimnazjum

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

koniec klasy 3 koniec klasy 3

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Połowa klasy 5 Połowa klasy 4

 

 

technik teleinformatyk

 

Nazwa kwalifikacji
po 8-letniej SP
po gimnazjum

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

koniec klasy 3

koniec klasy 3

INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

połowa klasy 5

połowa klasy 4

 

 

technik programista

 

Nazwa kwalifikacji
po 8-letniej SP
po gimnazjum
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych koniec klasy 2 koniec klasy 2
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji połowa klasy 5 połowa klasy 4

 

 

technik elektronik

 

Nazwa kwalifikacji
po 8-letniej SP
po gimnazjum
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów
i urządzeń elektronicznych
koniec klasy 3 koniec klasy 3
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych połowa klasy 5 połowa klasy 4

 

 

technik automatyk

 

Nazwa kwalifikacji
po 8-letniej SP
po gimnazjum
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej koniec klasy 3 koniec klasy 3
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej  połowa klasy 5 połowa klasy 4

 

 

klasy II (2018-2022) i III (2017/2021)

 

technik informatyk

 

Nazwa kwalifikacji
po gimnazjum
EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci koniec klasy 3
EE.09 Programowanie, tworzenie
i administrowanie stronami internetowymi
i bazami danych
Połowa klasy 4

 

 

technik teleinformatyk

 

Nazwa kwalifikacji
po gimnazjum
EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń sieci teleinformatycznych koniec klasy 3
EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi połowa klasy 4

 

 

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

 

Nazwa kwalifikacji
po gimnazjum
EE.19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej koniec klasy 3
EE.20 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych. połowa klasy 4

 

 

technik elektronik

 

Nazwa kwalifikacji
po gimnazjum
EE.03  - Montaż oraz instalowanie układów
i urządzeń elektronicznych 
koniec klasy 3
EE.22 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych połowa klasy 4

 

 

technik automatyk

 

Nazwa kwalifikacji
po gimnazjum
EE.17  - Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej koniec klasy 3
EE.18 - Przeglądy, konserwacja, diagnostyka
i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
połowa klasy 4

 

 

klasy IV (2016/2020)

 

technik informatyk

 

Nazwa kwalifikacji
po gimnazjum
E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  Połowa klasy 4

 

 

technik teleinformatyk

 

Nazwa kwalifikacji
po gimnazjum
E.16 – Montaż i eksploatacja sieci rozległych  połowa klasy 4

 

 

 

technik elektronik

 

Nazwa kwalifikacji
po gimnazjum
E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych połowa klasy 4