O nas » Misja i wizja szkoły

Misja szkoły

 

 

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie
- Jan Zamoyski

 

 

Misją Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku jest wychowanie młodego człowieka w duchu odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej oraz przygotowanie go do uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie.

 

Wizja szkoły

 

 

Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty.
  - Celestyn Freinet

 

 

Zespół Szkół Łączności jest placówką o 65-letniej tradycji. Bazując na bogatym doświadczeniu, dążymy do tego, by szkoła była rozpoznawalna w całym kraju i cieszyła się opinią jednej z najlepszych szkół technicznych w Polsce. Nasze cele koncentrują się na wysokiej ocenie naszych klientów – uczniów i rodziców. Działalność opieramy na relacjach ze wszystkimi stronami: uczniami, rodzicami, przedsiębiorcami i środowiskiem lokalnym. Poprzez stymulowanie procesu rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości oraz dojrzewania do dorosłego życia, a także kształcenie pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich, pragniemy wyposażyć młodego człowieka w kompetencje umożliwiające mu samodzielne zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych.

 

Wizja Zespołu Szkół Łączności opiera się na pięciu filarach wyznaczających kierunek działań. Zmierzamy do tego, by nasza szkoła:

1. przodowała w kraju pod względem jakości kształcenia i wychowania, czerpiąc z doświadczeń najlepszych placówek na świecie;

2. wyróżniała się na tle innych szkół nowoczesnością, kreatywnością oraz innowacyjnością;

3. była miejscem rozwijającym się i otwartym na nowe możliwości;

4. inspirowała innych wybiegającymi w przyszłość ideami i praktykami;

5. była szkołą pierwszego wyboru, przyjaznym miejscem pracy i godną zaufania instytucją cenną dla środowiska lokalnego.