Uczeń » Rok szkolny 2022/23 » Harmonogram roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego

2022/2023

 

31.08.2022 r.   Założenie dokumentacji na nowy rok szkolny 
01.09.2022 r.   Inauguracja roku szkolnego
05.09.2022 r. 

Rada Pedagogiczna – godz. 15:00
Spotkanie nauczycieli z rodzicami – godz. 17:00

07.09.2022 r.   Giełda podręczników 
do 16.09.2022 r.  Przeprowadzenie testów diagnostycznych dla klas pierwszych i przekazanie wyników przewodniczącym zespołów przedmiotowych 
05.10.2022 r. Ślubowanie uczniów klas pierwszych 
13.10.2022 r. Rada Pedagogiczna
14.10.2022 r.  Dzień Edukacji Narodowej – szkoleniowa RP

9.12.2022 r. (do godz. 15:00)

Wystawienie propozycji ocen z przedmiotów kończących się w I semestrze
12.12.2022 r. (godz. 17:00) Spotkanie nauczycieli z rodzicami
16.12.2022 r. (do godz. 15:00)  Wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych 
22.12.2022 r. (godz. 8:00)  Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna  
22.12.2022 r. (godz. 9:00)  Spotkania klasowe
23.12-31.12.2022 r.  Zimowa przerwa świąteczna 
05.01.2023 r. (godz. 15.00)  Analityczna Rada Pedagogiczna 
styczeń 2023 r. Egzamin zawodowy pisemny
16.01-29.01.2023 r.   Ferie zimowe 
marzec 2023 r. Konferencja branżowa w ramach Tygodnia Zawodowca 
06.04-11.04.2023 r.  Wiosenna przerwa świąteczna 
17.04.2023 r. (do godz. 15:00)  Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach czwartych po gimnazjum
18.04.2023 r.  Rada Pedagogiczna. Spotkanie nauczycieli z rodzicami wszystkich klas  
21.04.2023 r. (do godz. 15:00)  Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych 
26.04.2023 r. (godz. 15.00)  Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 
28.04.2023 r.  Uroczyste zakończenie szkoły klas czwartych po gimnazjum
02.05.2023 r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych - Rada szkoleniowa
04, 05, 08, 09, 12, 22.05.2023 r.  Egzamin maturalny – dni wolne od zajęć dydaktycznych 
31.05.2023 r. Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach trzecich (oprócz klasy 3d) i klasie 2d
czerwiec 2023 r. Egzamin zawodowy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
07.06.2023 r. (do godz. 15:00)  Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach pierwszych, drugich (oprócz 2d) i czwartych po SP 
07.06.2023 r.  Rada Pedagogiczna. Spotkanie z rodzicami  
09.06.2023 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 
14.06.2023 r. (do godz. 15:00)  Wystawienie ocen rocznych w klasach 1-4  
20.06.2023 r. (godz. 8:00)  Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. 
23.06.2023 r.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
26-29.06. 2023 r.  Porządkowanie i archiwizacja dokumentów. Podsumowanie roku szkolnego – spotkania zespołów przedmiotowych. Złożenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania) 
29.06.2023 r.  Analityczna Rada Pedagogiczna 
21 – 22.08.2023 r.  Egzamin maturalny – sesja poprawkowa 
28 – 29.08.2023 r.  Egzaminy poprawkowe 
30.08.2023 r.  Spotkania zespołów przedmiotowych i problemowo-zadaniowych. Przygotowanie przez nauczycieli sal i dokumentacji do pracy w nowym roku szkolnym 
31.08.2023 r.   Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące organizacji roku szkolnego 2023/2024– złożenie dokumentacji na nowy rok szkolny 

Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące organizacji roku szkolnego 2023/2024– złożenie dokumentacji na nowy rok szkolny  

UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie po ukazaniu się komunikatów MEN oraz CKE

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego:

31 października – szkoleniowa RP  

2 maja - szkoleniowa RP 

4, 5, 8, 9, 12, 22  maja – egzamin maturalny (rada szkoleniowa dla nauczycieli nieuczestniczących danego dnia w komisjach maturalnych) 

9 czerwca – szkoleniowa RP