Uczeń » Spółdzielnia Uczniowska

W naszej szkole działa Spółdzielnia Uczniowska, która prowadzi działalność w zakresie:

- świadczenia usług ksero na rzecz uczniów;

- prowadzenia szkolnej kawiarenki i sklepiku;

- obsługi szafek szkolnych;

- wytwarzania ekologicznej biżuterii z odpadów elektronicznych.

 

Członkiem Spółdzielni Uczniowskiej może zostać każdy uczeń naszej szkoły, który wpłaci jeden udział w wysokości 5 zł oraz wpisowe w wysokości 5 zł.

 

Zarząd Spółdzielni Uczniowskiej:

1. Wiktoria Werbowa - prezes

2. Adam Osuch - wiceprezes

3. Katarzyna Dzieszkowska - skarbnik

4. Dominik Urban - sekretarz

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Uczniowskiej:

1. Kacper Zawadzki - przewodniczący

2. Kamil Różański - zastępca przewodniczącego

3. Patrycja Boniewicz - sekretarz

 

Osoby chętne, które chciałyby wstąpić do Spółdzielni Uczniowskiej mogą zgłaszać się do p. Jarosława Sikorskiego do sali 109 w celu odebrania formularza zgłoszeniowego.

 

Kandydat na członka Spółdzielni Uczniowskiej musi charakteryzować się następującymi cechami: sumienność, uczciwość, punktualność, dbałość o powierzone mienie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i przedsiębiorczość.

 

Zaangażowanie na rzecz SU jest rozwijaniem umiejętności miękkich, które można rekomendować na zewnątrz, a ponadto będzie się wiązało z dodatkowymi punktami z zachowania.

Pobierz

pdf

Statut spółdzielni uczniowskiej