Uczeń » Rok szkolny 2023/24 » Matura 2024

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH:

Egzamin maturalny rok szkolny 2023/2024 na stronie CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/rok-szkolny-2023-2024/

  • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.
  • Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024
  • Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.
  • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024
  • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024
  • Formularze przydatne dla zdających

Informacje o egzaminie maturalnym na OKE

https://www.oke.gda.pl/?page_id=1119

Załączniki do informacji o egzaminie maturalnym

https://www.oke.gda.pl/?page_id=1591

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

https://www.oke.gda.pl/?page_id=1619

Arkusze egzaminacyjne – egzamin maturalny

https://www.oke.gda.pl/?page_id=1602

Informatory (EM)

https://www.oke.gda.pl/?page_id=1605

Terminy egzaminów

https://www.oke.gda.pl/?page_id=1614

Wzory matematyczne

https://www.oke.gda.pl/?page_id=1112

Pobierz

pdf

Aneksy do informatorow

pdf

J. POLSKI - HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ

pdf

J. ANGIELSKI - HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ