O nas » Dokumenty » Procedury

W szkole obowiązują następujące procedury:

 

  1. Procedura oceniania zachowania (opisana w statucie szkoły)
  2. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  3. Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych
  4. Procedura udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  5. Procedura pomocy dziecku krzywdzonemu
  6. Procedura uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego
  7. Procedura organizacji pracy w szkole w czasie zagrożenia epidemicznego
  8. Procedura badania losów absolwentów
  9. Procedura bezpieczeństwa dotycząca COVID-19

Pobierz

pdf

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

pdf

Instrukcja ppp

pdf

Procedura uzyskiwania zwolnienia z wf

pdf

Procedura organizacji pracy w szkole w czasie zagr

pdf

Procedura badania losow absolwentow

pdf

PROCEDURA COVID 19

pdf

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagog