Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w ZSŁ – 2016 r.

SESJA LETNIA – 2016r.

  • Etap pisemny : 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) godz. 12.00
  • Etap praktyczny : od 21 do 22 czerwca 2016r.

Przekazanie przez OKE dyplomów do szkół – 26 sierpnia 2016 r.