O nas » Dokumenty » Dokumentacja pracownicza
 1. Regulamin organizacyjny
 2. Regulamin pracy
 3. Regulamin dyżurów nauczycieli
 4. Regulamin uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
 5. Regulamin przyznawania dofinansowania na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli
 6. Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela
 7. Regulamin ZFŚS
 8. Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 9. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
 10. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 11. Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
 12. Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników
 13. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczycieli
 14. Regulamin podnoszenia kwalifikacji przez pracowników obsługi i administracji
 15. Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi
 16. Regulamin przyznawania nagrody dyrektora

Pobierz

pdf

Regulamin oceny pracy nauczyciela

pdf

Regulamin pracy

pdf

Regulamin organizacyjny2