WdŻ

Marta Cierzniakowska

12/09/2019

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją zajęć wychowania do życia w rodzinie, które będą realizowane w tygodniu po zajęciach obowiązkowych lub w soboty. Program obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

 

Prowadzący: Alicja Górska

 

Zgodnie z rozporządzeniem każdy uczeń jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach, o ile z nich nie zrezygnuje. Oświadczenie o rezygnacji znajduje się na stronie:

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

 

Oświadczenia o rezygnacji z zajęć należy złożyć u wychowawcy klasy do 30 września.

Galeria