Zdrovve love

Marta Cierzniakowska

13/09/2019

Program „ZdrovveLove” skierowany jest do uczniów I klas szkół średnich. Cykl, w ramach zajęć pozalekcyjnych, będzie się składał z 8 lekcji (4 spotkania po dwa zajęcia 45-min.).

Wśród tematów zajęć jest m.in.: wprowadzenie do seksualności, dojrzewanie i rozwój psychoseksualny, antykoncepcja, choroby przenoszone drogą płciową czy role płciowe i społeczne.

Realizatorem projektu „ZdrovveLove” jest Psyche &Soma&Polis Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Michalska. Warsztaty poprowadzą edukatorzy, specjaliści w zakresie zdrowia prokreacyjnego oraz edukacji psychoseksualnej, terapeutycznej i edukacyjnej.

 

Wzór deklaracji dostępny jest na stronie:

ZDROVVE LOVE - DEKLARACJA

 

 

Projekt jest realizowany na lecenie Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2020 (moduł wsparcia edukacyjnego) zgodnie z umową NR RWB-W/5721/WRS/814/U-W.BIEŻ./2018

 

W ramach „ZdrovveLove” koordynator projektu oferuje uczniom klas I gdańskich szkół ponadpodstawowych warsztaty z edukacji psychoseksualnej obejmującej następujące tematy:

1. Wprowadzenie do seksualności

2. Dojrzewanie i rozwój psychoseksualny

3. Anatomia – zdrowie i higiena

4. Antykoncepcja i metody planowania rodziny

5. Ryzykowne zachowania seksualne i STI

6. Role płciowe i społeczne

7. Bezpieczne relacje cz. 1

8. Bezpieczne relacje cz. 2

 

Galeria