O nas » Dokumenty » Regulaminy szkolne

W szkole obowiązują następujące regulaminy:

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej
 2. Regulamin Rady Rodziców
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 4. Regulamin laboratorium
 5. Regulamin pracowni praktycznej nauki zawodu
 6. Regulamin korzystania z boiska szkolnego
 7. Regulamin organizacji praktyki zawodowej
 8. Regulamin biblioteki
 9. Regulamin organizacji wycieczek
 10. Regulamin studniówki
 11. Regulamin przyznawania uczniom stypendiów i pomocy materialnej
 12. Regulaminy konkursów dla wyróżniających się uczniów
 13. Regulamin internatu
 14. Regulamin udostępniania informacji publicznej

 

 

     
 
     
     
     
     
     
     
     

Pobierz

docx

Regulamin korzystania z boisk

pdf

Regulamin Internatu ZSŁ

pdf

Regulamin Samorzadu Uczniowskiego

docx

Regulamin studniówki - załącznik nr 1

docx

Regulamin studniówki - załącznik nr 2

docx

Regulamin studniówki - załącznik nr 3

docx

Regulamin studniówki - załącznik nr 4

docx

Regulamin studniówki - załącznik nr 5

docx

Regulamin studniówki - załącznik nr 6

pdf

Regulamin udostepniania informacji publicznej

pdf

REGULAMIN STUDNIOWKI 2024

pdf

Regulamin laboratorium2

pdf

Regulamin organizacyjny

pdf

Regulamin RP

pdf

Regulamin Rady Rodziców

pdf

Regulamin dyzurow nauczycieli

pdf

Regulamin pracowni szkolenia praktycznego

pdf

Regulamin organizacji i przebiegu praktyki zawodow

pdf

Regulamin organizacji wycieczek

pdf

Regulamin studniówki z załącznikami

pdf

Regulamin biblioteki

pdf

Regulamin monitoringu wizyjnego

pdf

Regulamin przyznawania uczniom stypendiów i pomocy

pdf

Regulamin konkursu im. J. Wozniaka

pdf

Regulamin konkursu Fundacja Rozwoju

pdf

Regulamin konkursu RR Najlepszy uczen

pdf

Regulamin konkursu Noblesse oblige

pdf

Regulamin konkursu Prezesa Fundacji Rozwoju ZSL

pdf

Regulamin konkursu im. Patryka Flissa

pdf

Regulamin konkursu DGT

pdf

Regulamin konkursu im. Z. Canowieckiego

pdf

Regulamin konkursu im. B. Lagi

pdf

Regulamin konkusu D. Kusmierczyka

pdf

Regulamin konkursu im. P. Piechowiaka

pdf

Regulamin konkursu Primus inter pares

pdf

Regulamin konkursu SEVENET

pdf

Regulamin konkursu Stesar

pdf

Regulamin konkursu Młodzi naukowcy

pdf

Regulamin konkursu im. M. Hartmana