Uczeń » ZDOLNI ZSŁ

Zespół ds. Wspierania Uczniów Uzdolnionych pomaga rozpoznać, zdiagnozować i wspierać uzdolnienia wszystkich uczniów Zespołu Szkół Łączności. Celem naszych działań jest podniesienie jakości pracy szkoły z uczniami uzdolnionymi poprzez zorganizowanie systemu pracy z tymi uczniami, tak aby im pomóc w osiąganiu sukcesów w życiu szkolnym i pozaszkolnym na miarę ich możliwości oraz przygotować ich do samodzielnego rozwijania własnego potencjału po ukończeniu nauki w naszej szkole. Na podstawie zebranych informacji, przeprowadzonych ankiet, rozmów z pedagogiem, Zespół proponuje uczniom określone formy pomocy.

 

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Pobierz

pdf

Terminarz konkursow i wydarzen

pdf

Algorytm postepowania