Uczeń » Projekty UE

W latach 2016 - 2023 nasza szkoła uczestniczyła w dwóch projektach UE:

 

1. Gdańsk miastem zawodowców

 poziom efs kolor2

13 grudnia 2016 roku Gmina Miasta Gdańska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie Projektu pn.: „Gdańsk miastem zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”. Projekt realizowany jest we współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2023. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 kluczowych branżach oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku.

tydzien zawodowca 1

W naszej szkole wsparciem objęto 450 uczniów w okresie trwania projektu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu.

 

Kontakt do opiekuna szkolnego projektu:

Wojciech Władziński
tel. 530 869 233

https://ckziu1.gda.pl/projekty/gdansk-miastem-zawodowcow

 

2. Rozwijamy kompetencja i programujemy przyszłość

 

Projekt partnerski „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.10.2018.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej  w kwocie ogółem na poziomie 20 851 26,10 zł na podstawie Uchwały nr 923/169/16  Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 września 2016 r.

Parterzy projektu:
Parter Wiodący: Gmina Miasta Gdańska
Fundacja Edukacyjna ODITK
Stowarzyszenie Morena
DC Edukacja Sp. z o.o.
VULCAN Sp. z o.o.

 

rpo stopka

Podmiot realizujący projekt w imieniu Miasta: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

W ramach projektu „Rozwijamy Kompetencje i Programujemy Przyszłość” w ponad 40 gdańskich gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone są działania skierowane do nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualna diagnozę potrzeb szkół i realizowane będą w obszarze kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności. W projekcie weźmie udział ponad 6400 uczniów i uczennic oraz ponad 960 nauczycieli i nauczycielek, 25 pedagogów i psychologów oraz 100 rodziców.

Główne założenia projektu to:

Wzrost jakości kształcenia, w tym uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzeb na rynku prac.

Wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych u nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i psychologów.

Wyrównywanie szans uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości kobiet i mężczyzn oraz osób z różnych grup mniejszościowych.

 

Opiekun ds. wdrażania projektu w szkole:

 

Magdalena Tyszer

m.tyszer@zsl.gda.pl

 

Zajęcia w ramach projektu RKiPP

 

1. Szkolne koło konstruktorów modeli pojazdów EKO (4 grupy 6-osobowe)
- 50 godzin programowania EKO samochodów i jednodniowy wyścig międzyszkolny

2. Świat cyfrowy wokół nas - roboty lego

3. Energia wokół nas - zajęcia z fizyki i chemii prowadzone metodą eksperymentu (w zakresie OZE)

4. Koło pierwszej pomocy

5. Spółdzielnia uczniowska (rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności poprzez prowadzenie spółdzielczej działalności)

6. Biuro kariery SPINKA (rówieśnicze doradztwo zawodowe)

7. Szkolne koło europejskie (m.in debaty, wykłady na UG, spotkania z ludźmi polityki)

 

Zgłoszenia przyjmuje p. Magdalena Tyszer p.103/311

 

 

Pobierz

docx

RKiPP_dane

docx

RKiPP Oswiadczenie uczestnika baza tinf

docx

RKiPP Oswiadczenie uczestnika RODO

docx

RKiPP Deklaracja udzialu w projekcie

pdf

Gdańsk - miastem zawodowców. Pismo przewodnie

pdf

Gdańsk - miastem zawodowców. Oświadczenie_2

pdf

Gdańsk - miastem zawodowców. Oświadczenie

pdf

Gdańsk - miastem zawodowców. Karta danych

pdf

Gdańsk - miastem zawodowców. Deklaracja ucznia pel

pdf

Gdańsk - miastem zawodowców. Deklaracja ucznia nie

pdf

Gdańsk - miastem zawodowców. Regulamin