Rada rodziców » Skład

W skład Rady Rodziców przy Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane podczas Walnego Zebrania RR z początkiem każdego roku szkolnego. 

Prezydium Rady Rodzicówzgodnie z Uchwałą z dn.05.09.2022r., pracuje w następującym składzie:

·      Anna Borowiak - Przewodniczący

·      Andrzej Zezula - Z-ca przewodniczącego

·      Helena Draganik - Sekretarz

·      Maja Kwiatkowska

Pozostali członkowie Prezydium: 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców: