Rada rodziców » Skład

W skład Rady Rodziców przy Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku wchodzą przedstawiciele wszystkich klas a działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium.
Prezydium Rady Rodziców pracuje w roku szkolnym 2023/2024 w następującym składzie:
•        Przewodniczący Anna Borowiak
•        Z-ca przewodniczącego Andrzej Zazula
•        Sekretarz Helena Draganik
•        Maja Kwiatkowska

Kontakt: borowiak.ania@gmail.com lub rr@zsl.gda.pl