Uczeń » Rok szkolny 2023/24 » Spotkania z Rodzicami

Spotkania wychowawców z rodzicami odbywają się w poniedziałki w wyznaczonych salach (informacja o przydzielonych salach znajduje się przy portierni i przy sekretariacie).

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

2022/2023

 

 

5 września 2022 r. godz. 17.00

  • spotkanie nauczycieli z rodzicami

 

 

12 grudnia 2022 r. godz. 17:00

  •  spotkanie nauczycieli z rodzicami

 

 

18.04.2023 r. 

  • spotkanie nauczycieli z rodzicami wszystkich klas 

 

7.06.2023 r.

  • spotkanie z rodzicami

 


W dniach spotkań z rodzicami wszyscy nauczyciele pełnią dyżury konsultacyjne w godzinach 16.30-18.30 (przydział sal w gablocie przy sekretariacie).