Uczeń » Rok szkolny 2023/24 » Harmonogram praktyk zawodowych

Terminy praktyk w w roku szkolnym 2022/2023

 

Klasa

Zawód

Termin praktyki

2d

Technik programista

19.09.2022 - 14/17.10.2022

3h

Technik teleinformatyk

03.10.2022 - 31.10.2022

3e

Technik automatyk

2..11.2022 - 1.12.2022 

3i

Technik teleinformatyk

5.12.2022 - 12.01.2023 

3a

Technik informatyk

30.01.2023 - 24.02.2023

3b

Technik informatyk

27.02.2023 - 24.03.2023

3f

Technik elektronik

27.03.2023- 27.04.2023

3c

Technik informatyk 12.04.2023 - 12.05.2023

3g

Technik elektronik 02.05.2023 - 31.05.2023

4cSP

Technik programista 19.09.2022 - 14.10.2022

4iSP

Technik teleinformatyk 03.10.2022 - 31.10.2022

4eSP

Technik automatyk 02.11.2022 - 01.12.2022

4hSP

Technik teleinformatyk 05.12.2022 - 12.01.2023

4aSP

Technik informatyk 30.01.2023 - 24.02.2023

4fSP

Technik elektronik 27.03.2023- 27.04.2023